Mavo Muurhuizen

Zangvogelweg 4 3815 DL Amersfoort

Schoolfoto van Mavo Muurhuizen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wij bieden alle vier de sectoren aan :
 • techniek
 • landbouw
 • economie
 • zorg en welzijn.

Er is een kleine afdeling Gemengde Leerweg sector Zorg en Welzijn. Het grootste gedeelte van de eindexamenleerlingen  doet de TL-opleiding. Daarna is het mogelijk om op de Muurhuizen het Havo diploma Economie en Maatschappij te halen.

In leerjaar 3 hebben de leerlingen de keuze gemaakt voor zorg en welzijn (Gl) of TL. In leerjaar 4 kan er opnieuw een keuze gemaakt worden voor TL of GL.Voor dyslectische leerlingen is het mogelijk om een havo profiel economie en maatschappij zonder Duits te doen.

Het keuzeproces wordt begeleid door mentorcoaches.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Onze school heeft 3 belangrijke kernwaardes:
 • goede resultaten
 • samen verantwoordelijk: ouders, leerlingen en school
 • warmte en veiligheid

In het schoolplan 'Muurhuizen meer waarde  2008-2013!' staat de ontwikkelingsrichting van de school verwoord.

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben veel aandacht voor en bieden veel begeleiding aan individuele leerlingen in een kleinschalige setting. Het aanbod betreft:
 • ondersteuning in dyslexie
 • leerproblemen
 • sociaal-emotionele ontwikkeling
 • begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 
 • begeleiding lwoo-leerlingen

Mentoren, leerlingbegeleiders, remedial teacher, orthopedagoog en personal coaches  en ambulante begeleiders verzorgen de ondersteuning.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven