VSO Prisma

Meerkoetstraat 3 2406 GA Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van VSO Prisma

Het schoolplan

Toelichting van de school

Met de omslag naar een Participatie maatschappij is er door wet en regelgeving veel veranderd voor onze uitstromende leerlingen sinds 1 januari 2015. regelgeving met grote invloed zijn:

De participatiewet

overgang van AWBZ naar WMO van de gemeente

Passend onderwijs

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven