VSO Prisma

Meerkoetstraat 3 2406 GA Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van VSO Prisma

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij VSO Prisma 

VSO Prisma biedt onderwijs aan ongeveer 100 leerlingen van 13 tot 18 jaar. Wij zijn een school voor leerlingen met een verstandelijke of een meervoudige beperking: alle leerlingen op Prisma hebben een IQ onder 55 of tussen 55 en 70 met één of meerdere bijkomende stoornis(sen) of beperking(en).

VSO Prisma voelt zich verantwoordelijk voor een goede start van de leerlingen in de maatschappij en heeft als doel leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst waarin de leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Dit betekent dat wij de leerlingen voorbereiden op een plek in de participatiemaatschappij.

Ons motto is "Aan Het Werk". Wij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen en werken aan vaardigheden voor een zinvolle uitstroom.

Kenmerken van de school

  • Aan het werk: leren door doen
  • Veilige omgeving
  • Dagbesteding, arbeid, WMO
  • Schoonmaak, Woonhulp
  • Groen, Horeca

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Er is veel in beweging na 1 januari 2015 . aan deze pagina wordt nog gewerkt.

Terug naar boven