Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot

Kees Mustersstraat 6 2406 LK Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot
  • Schoolfoto van Scala College - onderbouwlocatie Nieuwe Sloot

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij zijn tevreden met de uitkomsten van ons tevredenheidsonderzoek. Vooral zijn we blij met de tevredenheid van leerlingen over het mentoraat. Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Komend jaar willen we meer inspelen op de verschillen tussen de leerlingen. We willen vaker en meer differentiëren in de les.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid

Het Scala College heeft een actueel veiligheidsplan dat jaarlijks up-to-date wordt gehouden. Maar met alleen een plan creëer je geen veilige school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezien en herkend worden en daarom werken wij in teams. Zo hebben we het onderbouwhuis opgedeeld in vijf verschillende teams. Zo’n "deelschool" bestaat uit ongeveer twintig docenten met gemiddeld 200 leerlingen. Aan het hoofd staat een teamleider.Voor de leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt. De docenten zullen de leerlingen in een kleine omgeving snel kennen. Naast de docenten wordt ook het onderwijsondersteunend personeel ingezet om de leerlingen te begeleiden. Zo is er ’s ochtends altijd toezicht op het schoolplein en is er ook een receptie waar de leerlingen met alle vragen terecht kunnen. 

Incidentenregistratie

Hoewel het aantal incidenten laag is, houdt het Scala College een nauwkeurige registratie bij. Zo krijgen we inzicht in ontwikkelingen en kunnen we tijdig passende maatregelen nemen. Bij de kluisjes van de leerlingen hangen camera’s en de werkplek van de conciërge is zodanig geplaatst dat er toezicht is op het buitenplein en de fietsenstalling. 

Bedrijfshulpverlening

In elk gebouw zijn voldoende BHV’ers aanwezig. Zij hebben een speciale opleiding genoten op het terrein van de organisatie van de bedrijfshulpverlening: Eerste Hulp Bij Ongelukken, blusmiddelen en ontruimingen. Om te leren het gebouw snel en veilig te verlaten houdt het Scala College elk schooljaar samen met de leerlingen een ontruimingsoefening. De ontruimingsoefening is een generale repetitie om te leren hoe we omgaan met een ongeval of calamiteit.

Toezicht via camera’s

Op al onze locaties hebben we de beschikking over een aantal camera’s, waarmee toezicht wordt gehouden. Deze camera’s zijn geplaatst op diverse strategische posities, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Naast deze camera's vinden wij het belangrijk dat er persoonlijk toezicht wordt gehouden tijdens de pauzes.

Tevredenheidsonderzoeken Door middel van tevredenheidsonderzoeken brengen wij de mening van leerlingen over veiligheid en schoolklimaat in kaart. Daarnaast praten we met leerlingen over hoe we samen een veilige school kunnen creëren. Dat doen we met de leerlingraad, in leerlingresonansgroepen en in mentorlessen. We zijn blij dat de onderbouwleerlingen de sfeer op school fijn vinden en zich veilig op school voelen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De enquête is voor de lockdown afgenomen onder ouders van leerjaar 1 en leerjaar 3 op de locatie Nieuwe Sloot. Behalve het afnemen van een enquête, gaan we met ouders in de zogenaamde resonansgroepen in gesprek om het "verhaal" achter de uitkomsten te horen. De ouders zijn tevreden over de school. Zij zijn vooral tevreden over de rol van de mentor, het onderwijsproces en de wijze waarop er met hen gecommuniceerd wordt. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven