Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo

Dr. A.D. Sacharovlaan 1 2405 WB Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo
  • Schoolfoto van Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo
  • Schoolfoto van Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo
  • Schoolfoto van Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo
  • Schoolfoto van Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De bovenbouw van het (t)vwo is gehuisvest in een apart gebouw. De vragenlijst is afgenomen onder alle leerlingen van deze bovenbouwlocatie. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Toelichting bij veiligheidsmonitor

Wij zijn blij met de uitkomsten van deze enquete. Het is fijn om te zien dat leerlingen zich prettig voelen bij ons op de locatie.

Veiligheid op deze school

Het Scala College heeft een actueel veiligheidsplan dat jaarlijks up-to-date wordt gehouden. Voor de leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt, de docenten zullen de leerlingen in een kleine omgeving snel kennen. Het is fijn te zien dat leerlingen zich prettig voelen op de bovenbouwlocatie van (t)vwo aan de Sacharovlaan.

Incidentenregistratie

Hoewel het aantal incidenten laag is, houdt het Scala College een nauwkeurige registratie bij. Zo krijgen we inzicht in ontwikkelingen en kunnen we tijdig passende maatregelen nemen. 

Bedrijfshulpverlening

In elk gebouw zijn voldoende BHV’ers aanwezig. Zij hebben een speciale opleiding genoten op het terrein van de organisatie van de bedrijfshulpverlening: Eerste Hulp Bij Ongelukken, blusmiddelen en ontruimingen. Om te leren het gebouw snel en veilig te verlaten houdt het Scala College elk schooljaar samen met de leerlingen een ontruimingsoefening. 

Toezicht via camera’s

Op al onze locaties hebben we de beschikking over een aantal camera’s, waarmee toezicht wordt gehouden. Deze camera’s zijn geplaatst op diverse strategische posities, zowel binnen als buiten de schoolmuren. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven