Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo

Dr. A.D. Sacharovlaan 1 2405 WB Alphen aan den Rijn

 • Schoolfoto van Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo
 • Schoolfoto van Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo
 • Schoolfoto van Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo
 • Schoolfoto van Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo
 • Schoolfoto van Scala College - bovenbouwlocatie Sacharovlaan (t)vwo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Scala College plaatst leerlingen in een klas op basis van het advies van de basisschool. Leerlingen met een dubbel advies worden geplaatst in een klas waar op het hoogste niveau wordt lesgegeven. 

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het bovenbouwsucces van het vwo is afgelopen schooljaren goed. Goede determinatie en het gericht begeleiden van leerlingen draagt daaraan bij. Het driejaarsgemiddelde is ruim boven de norm van de Onderwijsinspectie.
Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slagingspercentage vwo voor schooljaar 2019-2020 is: 100%

De slagingspercentages van de andere opleidingen binnen het Scala College zijn:

 • vmbo-basis: 100%
 • vmbo-kader: 93%
 • vmbo-t: 100%
 • havo: 98%

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hier worden alleen de vwo-examencijfers gepubliceerd. Die van onze vmbo- en havo-opleidingen kunt u vinden bij de locatie Diamantstraat.

Het gemiddelde schoolexamencijfer van schooljaar 2019-2020 voor het (t)vwo is 6,7

De gemiddelden van het SE onze andere opleidingen in 2019-2020 zijn:

 • vmbo-basis: 6,3
 • vmbo-kader: 6.4
 • vmbo-t: 6,4
 • havo: 6,4

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven