Scala College - locatie Diamantstraat

Diamantstraat 31 2403 AS Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Scala College - locatie Diamantstraat
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Diamantstraat
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Diamantstraat
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Diamantstraat
  • Schoolfoto van Scala College - locatie Diamantstraat

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het veiligheidsbeleid

Het Scala College heeft een actueel veiligheidsplan dat jaarlijks up-to-date wordt gehouden. Maar met alleen een plan creëer je geen veilige school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezien en herkend worden en daarom werken wij in teams. Zo hebben we het onderbouwhuis opgedeeld in vijf verschillende teams. Zo’n 'deelschool' bestaat uit ongeveer twintig docenten met gemiddeld 200 leerlingen. Aan het hoofd staat een teamleider.Voor de leerlingen is de mentor het eerste aanspreekpunt. De docenten zullen de leerlingen in een kleine omgeving snel kennen. Naast de docenten wordt ook het onderwijsondersteunend personeel ingezet om de leerlingen te begeleiden. Zo is er ’s ochtends altijd toezicht op het schoolplein en is er ook een receptie waar de leerlingen met alle vragen terecht kunnen. 

Incidentenregistratie

Hoewel het aantal incidenten laag is, houdt het Scala College een nauwkeurige registratie bij. Zo krijgen we inzicht in ontwikkelingen en kunnen we tijdig passende maatregelen nemen. Bij de kluisjes van de leerlingen hangen camera’s en de werkplek van de conciërge is zodanig geplaatst dat er toezicht is op het buitenplein en de fietsenstalling. 

Bedrijfshulpverlening

In elk gebouw zijn voldoende BHV’ers aanwezig. Zij hebben een speciale opleiding gevolgd op het terrein van de organisatie van de bedrijfshulpverlening: Eerste Hulp Bij Ongelukken, blusmiddelen en ontruimingen. Om te leren het gebouw snel en veilig te verlaten houdt het Scala College elk schooljaar samen met de leerlingen een ontruimingsoefening. De ontruimingsoefening is een generale repetitie om te leren hoe we moeten omgaan met een ongeval of calamiteit. 

Toezicht via camera’s

Op al onze locaties hebben we de beschikking over een aantal camera’s, waarmee het toezicht wordt bewerkstelligd. Deze camera’s zijn geplaatst op diverse strategische posities, zowel binnen als buiten de schoolmuren. Naast deze camera's vinden wij het belangrijk dat persoonlijk toezicht wordt gehouden tijdens de pauzes.

Tevredenheidsonderzoeken

Elk schooljaar nemen we de veiligheidsmonitor op school af. We vinden het belangrijk om te weten wat leerlingen vinden van het schoolklimaat en de veiligheid op school. Het valt op dat we daarop lager scoren dan de benchmark. Met de focus op een veilig pedagogisch klimaat en gerichte leerlingondersteuning vertrouwen we erop dat leerlingen, met name onze vmbo-leerlingen, in de toekomst met meer plezier naar school gaan en het fijn hebben (met elkaar) op onze locatie.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven