Yuverta chr. vmbo Alphen aan den Rijn

Kalkovenweg 62 2401 LK Alphen aan den Rijn

 • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Alphen aan den Rijn
 • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Alphen aan den Rijn
 • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Alphen aan den Rijn
 • Schoolfoto van Yuverta chr. vmbo Alphen aan den Rijn

In het kort

Toelichting van de school

Wellantcollege  Alphen aan den Rijn is een kleinschalige school die zich kenmerkt door vriendelijkheid,  duidelijkheid en goede resultaten. Naast de "gewone" vakken zoals Nederlands, Engels, wis-en natuurkunde, biologie etc, volgen onze leerlingen praktische vakken als voeding, bloemschikken, dierverzorging, plantenteelt en techniek.

Het onderwijs (basis-, kader- en gemengde leerweg) wordt gegeven in een veilige en geborgen leeromgeving waar talenten van  leerlingen zich optimaal ontwikkelen. De lessen zijn zoveel mogelijk afgestemd op de interesses van leerlingen. We hebben de themaklas Kookklas en daarnaast veel keuzemogelijkheid in de vrije carrousel. De Gemengde leerweg geeft een prima aansluiting op MBO-niveau 4, met daarna doorstroommogelijkheden naar het HBO.

Wellantcollege  Alphen aan den Rijn, werkt vanuit de christelijke identiteit met de Bijbel als uitgangspunt. De onderlinge verhoudingen in de school tussen personeel en leerlingen geven wij vorm vanuit de gedachte: ‘Voor wie kan ik een naaste zijn?’ In ons onderwijs geven we daar inhoud aan door een ieder in woord en daad te respecteren en grof of discriminerend taalgebruik en vloeken niet te accepteren. Verder beginnen we elke lesdag met een dagopening uit het boekje 'OASE'. We besteden aandacht aan de christelijke feestdagen. We verwachten dat je de christelijke grondslag respecteert.

Kenmerken van de school

 • leren door doen in het groen
 • contact met je groene omgeving
 • gezien, gehoord en gekend
 • duurzaamheid voor je toekomst
 • themaklas Kook en carrousel

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school groeit de afgelopen jaren gestaag. Uit de reacties van ouders en leerlingen blijkt dat zij zich aangetrokken voelen tot het groene karakter van de school. Dit laatste in combinatie met kleinschaligheid en herkenbaarheid.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
477

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven