Groene Hart Lyceum

Tolstraat 11 2405 VS Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Groene Hart Lyceum
  • Schoolfoto van Groene Hart Lyceum
  • Schoolfoto van Groene Hart Lyceum
  • Schoolfoto van Groene Hart Lyceum
  • Schoolfoto van Groene Hart Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het kader van ons kwaliteitsbeleid doen we jaarlijks tevredenheidsonderzoeken voor onze leerlingen. Dit jaar bevragen we alle leerlingen op onze school. In oktober 2020 zijn we verhuisd naar ons prachtig nieuwe gebouw, met goede ventilatie, goede wifi, de modernste touchscreenborden en een fijne sfeer.

In de tevredenheidsonderzoeken zien we bij leerlingen dat de tevredenheid iets afneemt; we zoeken hiervoor de oorzaak in de drukte op school van een groeiende locatie en de noodzaak hierdoor uit te wijken naar een locatie in de buurt voor een of twee dagen per week voor leerlingen van het tweede en derde leerjaar.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Groene Hart Lyceum is een veilige school. We hebben duidelijke afspraken over de manier waarop we met elkaar omgaan. Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt telkens weer dat we ook als veilige school ervaren worden door leerlingen en hun ouders.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De score is het resultaat van een enquête onder de ouders van onze leerlingen. We zijn blij dat we een mooie score hebben gekregen. Toch  gaan  we weer aan de slag met alle opmerkingen om de tevredenheid verder te vergroten.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven