Groene Hart Lyceum

Tolstraat 11 2405 VS Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Groene Hart Lyceum
  • Schoolfoto van Groene Hart Lyceum
  • Schoolfoto van Groene Hart Lyceum
  • Schoolfoto van Groene Hart Lyceum
  • Schoolfoto van Groene Hart Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onze leerlingen komen bij ons op school met een havo of vwo advies. Het is ons doel deze leerlingen een diploma te laten behalen voor havo of vwo. De doorstroom in onderbouw en bovenbouw van havo en vwo op het Groene Hart Lyceum ligt boven de gestelde inspectienorm. We spannen ons voortdurend in om het onderwijs zo in te richten dat de doorlopende leerlijnen voor leerlingen goed te volgen zijn.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Wij streven naar een slaagpercentage op of boven het landelijk gemiddelde. We gaan door met onze aanpak waardoor leerlingen in het examenjaar het vertrouwen hebben dat ze hun diploma ook daadwerkelijk kunnen halen. We zetten in op een gedegen begeleiding en goede vaklessen.
Ondersteuning en begeleiding wordt geboden door de mentoren. Deze hebben elke week mentortijd, waarin alle leerlingen hun mentor los van de vaklessen kunnen spreken. Ook is er een systeem van tutoren, waarin medeleerlingen structureel aan andere leerlingen gekoppeld worden om te ondersteunen bij een bepaald vak.
Voor de examens worden op school examentrainingen in de eindexamenvakken aangeboden, waarvoor leerlingen zich inschrijven. Deze worden verzorgd door de vakdocenten die hiertoe een training hebben gevolgd.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school


Onze eindexamenresultaten zijn zoals van ons verwacht mag worden. De gemiddelde resultaten voor onze schoolexamens liggen op het niveau van de landelijke resultaten en de resultaten bij de eindexamens liggen er gemiddeld boven. De verschillen tussen SE en CE zijn bij ons op school zeer gering.  

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2018 is de inspectie op school geweest en heeft ons de opdracht gegeven onze leerlingen nog actiever te betrekken in de lessen. Daarmee zijn we goed aan de slag gegaan in de les en daarbuiten. Het oordeel van januari 2014 van een basisarrangement (een voldoende) blijft daarbij staan. In april 2021 is de inspecteur op bezoek geweest in het kader van het Monitoronderzoek en heeft verschillende lessen bezocht en geconstateerd dat er bij ons op school mooie lessen worden gegeven.

Terug naar boven