Groene Hart Leerpark

Prinses Beatrixlaan 4 2404 XC Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In 2020 hebben wij een enquete gehouden m.b.t. leerling tevredenheid onder alle leerlingen van klas 1 t/m klas 4 en op alle onderwijsniveaus. Dit was gedurende de (gedeeltelijke) lockdown vanwege corona. Sommige leerlingen kregen op school en andere nog thuis digitaal onderwijs.

Wij nemen de leerling-enquete jaarlijks af en maken hiervoor gebruik van de enquête van Vensters VO, Scholen op de kaart. De uitkomsten worden intern besproken en gedeeld met ouder- en leerlingenraad. Eventuele aandachtspunten worden verwerkt in ons jaarplan.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elke leerling op het Leerpark heeft een coach. Wanneer het pestgedrag coach overstijgend is heeft de counselor diverse mogelijkheden om individueel of in groepsverband het pesten bespreekbaar te maken of te werken aan de weerbaarheid van de individuele leerling.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We hebben op het Leerpark een goede samenwerking met ouders. Dit blijkt uit de enquete en ook uit de gesprekken met de ouderraad.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven