Groene Hart Leerpark

Prinses Beatrixlaan 4 2404 XC Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Leerpark ziet het vmbo als oriënterend onderwijs, dit wil zeggen dat we leerlingen alle kansen en ruimte bieden om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat bij hen past. Het intersectorale programma biedt de meeste mogelijkheden voor de leerling om zich maximaal te oriënteren. Het Leerpark heeft een levensechte leeromgeving, zo komen al onze leerlingen in bijvoorbeeld een echte garage, bakkerij, restaurant of machinale houtbewerking. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit drie profielen, Dienstverlening, Techniek of Media.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Groene Hart Leerpark kenmerkt zich vanouds als een school waar ondersteuning voor de leerling een centrale plaats inneemt. Alle medewerkers richten zich op de maatschappelijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen en hun toekomstperspectief. De samenleving verandert, de leerlingpopulatie verandert mee en de vragen zijn soms complex. Met dit schoolondersteuningsprofiel maken we inzichtelijk wat wij wel en niet aan ondersteuning kunnen bieden. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven