Groene Hart Leerpark

Prinses Beatrixlaan 4 2404 XC Alphen aan den Rijn

  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark
  • Schoolfoto van Groene Hart Leerpark

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Leerpark ziet het vmbo als oriënterend onderwijs, dit wil zeggen dat we leerlingen alle kansen en ruimte bieden om te ontdekken waar ze goed in zijn en wat bij hen past. Het intersectorale programma biedt de meeste mogelijkheden voor de leerling om zich maximaal te oriënteren. Het Leerpark heeft een levensechte leeromgeving, zo komen al onze leerlingen in bijvoorbeeld een lokaal wat eruit ziet als een echte garage, bakkerij, restaurant of machinale houtbewerking. In de bovenbouw kunnen leerlingen kiezen uit drie profielen; Dienstverlening, Techniek of Media.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Wij hebben een nieuw schoolplan dat onze doelen en ambities voor de komende jaren laat zien. Het schoolplan is door en met het volledige team gemaakt, waarbij we hebben ingespeeld op wat leeft in de school en in de maatschappij. Met het hernieuwde schoolplan sluiten we op deze manier goed aan bij de leer- en ontwikkelbehoeften van de leerlingen. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Groene Hart Leerpark kenmerkt zich vanouds als een school waar ondersteuning voor de leerling een centrale plaats inneemt. Alle medewerkers richten zich op de maatschappelijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen en hun toekomstperspectief. De samenleving verandert, de leerlingpopulatie verandert mee en de vragen zijn soms complex. Met dit schoolondersteuningsprofiel maken we inzichtelijk wat wij wel en niet aan ondersteuning kunnen bieden. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven