Rijnstroom College

Ds. Meijerlaan 14 2406 JD Alphen aan den Rijn

Schoolfoto van Rijnstroom College

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij het Rijnstroom College. Het Rijnstroom College in Alphen aan de Rijn is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen bij wie het leerproces door gedragsproblemen verstoord is geraakt of dreigt te raken. Bij ons krijgen ze een nieuwe kans en door leerlingen succeservaringen op te laten doen, gaan ze het leren weer leuk vinden. De onderwijsrichtingen zijn: Praktijkonderwijs, VMBO-KB, VMBO-BB. Het onderwijsaanbod is gericht op het behalen van een diploma en/of certificaten die nodig zijn voor de uitstroom naar een vervolgopleiding of werk. We streven ernaar om ons lesprogramma zoveel mogelijk gelijk te laten lopen met het reguliere voortgezet onderwijs. Ook besteden we op onze school veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Op het Rijnstroom College werken we door middel van Blended Learning, een combinatie van digitaal onderwijs en traditioneel onderwijs uit boeken. We gebruiken hierbij onder andere digitaal leermateriaal van Deviant en methodegebonden digitale lessen.

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Acceptatie
  • Waardering
  • Ambitie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
138

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?