Trinitas Gymnasium

Sas van Gentlaan 6 1324 CT Almere 1324 CT Almere

  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De inzet van ons mentoraat wordt door de leerlingen als zeer positief ervaren. We zijn heel blij dat de inzet wordt herkend en gewaardeerd.  

Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat de groepen die meerdere jaren te maken hebben gehad met aangepast onderwijs door Corona minder tevreden zijn dan de nieuwe lichting leerlingen. Voor ons belangrijk om met deze groepen leerlingen in gesprek te gaan. We realiseren ons dat zij de continuïteit, zekerheid en buitenschoolse activiteiten hebben gemist en zullen samen met de leerlingen inzetten op herstel. Onze activiteitenkalender voor komend schooljaar is opnieuw mooi gevuld. Onderwijs gaat bij ons veel verder dan het leslokaal.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het welbevinden van leerlingen is van grote invloed op het functioneren op school. Leerlingen ervaren de sfeer op school als veilig en erg prettig. De school is kleinschalig en dat is zichtbaar en voelbaar voor de leerlingen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De ouders zijn tevreden over Trinitas Gymnasium. Opvallend hoog scoren de scores op tevredenheid over de mentor, talentontwikkeling van leerling en de veiligheid. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven