Trinitas Gymnasium

Sas van Gentlaan 6 1324 CT Almere 1324 CT Almere

  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Trinitas Gymnasium is een school die leerlingen kansen biedt. Door de diversiteit van onze leerlingen is niet elke leerling al op de basisschool in staat te laten zien dat hij/zij gymnasium potentieel heeft. In overleg met ouders, leerling en de basisschool laten we (soms) ook leerlingen toe die een lager advies hebben. Dat dit vaak positief uitpakt blijkt uit de positieve score op deze indicator
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Trinitas Gymnasium is een school die leerlingen kansen biedt. De leerlingen op een Almeers Gymnasium zijn zeer divers. Daardoor heeft niet iedereen dezelfde kans op schoolsucces. Om die reden geven wij een leerling soms een tweede kans door een jaar over te doen. Dit gaat weliswaar ten koste van deze indicator, maar biedt uiteindelijk leerlingen meer kans op een diploma op gymnasiumniveau. Soms helpt het om het tempo iets aan te passen om uiteindelijk hetzelfde einddoel te halen.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Trinitas Gymnasium heeft kleine examengroepen. We streven naar een slagingspercentage van 90%.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Trinitas Gymnasium is een echt Almeers Gymnasium. Hoewel de diversiteit in achtergronden van onze leerlingen groot is liggen de examencijfers gemiddeld op een zelfde niveau als vergelijkbare scholen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Trinitas Gymnasium is een school die ook zelf probeert te leren. We zijn met elkaar in gesprek over onderwijs, proberen nieuwe dingen uit en evalueren wat wel en niet werkt. Dit is ook terug te zien in onze ontwikkelagenda die we in ons schoolplan hebben verwoord.

Terug naar boven