Trinitas Gymnasium

Sas van Gentlaan 6 1324 CT Almere 1324 CT Almere

  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium
  • Schoolfoto van Trinitas Gymnasium

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen dat examen heeft afgelegd in een bèta-profiel (natuur/techniek/gezondheid) op Trinitas Gymnasium ligt hoog (de laatste jaren boven de 60%). Hierin zijn wij, ook voor een gymnasium, niet uitzonderlijk. Het past in de landelijke trend. De behaalde resultaten voor de bèta-vakken zijn hoog. Voor leerlingen die meer op de alpha en gamma vakken zijn gericht biedt de school alle mogelijkheden. Leerlingen kunnen deelnemen aan externe programma's voor internationaal erkende diploma's voor de taalniveau's en er is op school veel aandacht voor de verschillende aspecten die horen bij een goede burgerschapsleerlijn.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Wij zijn het Trinitas Gymnasium. De plek waar je jouw positie ontdekt, waar je leert begrijpen wat je doel is en hoe je hierheen navigeert. De plek waar ruimte is om je te ontwikkelen en waar je leert de brede context te begrijpen. Om dit alles te kunnen heb je sturing nodig, wij geven die.

In ons schoolplan lees je wat wij verstaan onder goed onderwijs, welke ambities wij hebben en hoe die door ons vertaald worden in een ontwikkelagenda. Het schoolplan is geschreven voor de periode 2022 - 2026.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de ondersteuningsgids kunt u kennis nemen van de wijze waarop we de zorg op de verschillende begeleidingsgebieden hebben vorm gegeven. De gids is bestemd voor de medewerkers van Trinitas, de (nieuwe) leerlingen en hun ouders.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven