Park Lyceum

Bunuellaan 4 1325 PL Almere

Schoolfoto van Park Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

Park Lyceum is een school voor atheneum, havo en mavo onderwijs en kenmerkt zich door degelijk onderwijs: een stevige basis voor een mooie toekomst. Dat bereiken we door goede docenten, persoonlijke aandacht en het aanbieden van talentmodules. Er is veel aandacht voor sociale veiligheid en een goed leerklimaat. Bijzonder voor Park Lyceum is Park International: in alle leerjaren zijn we door middel van projecten en uitwisseling actief met internationalisering. Als leerling krijg je meer zicht op jezelf, op vervolgstudies en op toekomstige beroepen. We leiden met name de VWO-leerling doelgericht op voor een internationale carrière. Park Lyceum werkt vanuit een interconfessionele identiteit. Dat betekent dat de school het christelijk geloof als uitgangspunt neemt van zingeving, als bron van inspiratie en als cultuurdrager.

Kenmerken van de school

 • Kleinschalig georganiseerd
 • Interconfessioneel
 • Park International
 • Een stevige basis
 • Talentmodules

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In de brugklas krijgen leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen. Waar opstroom mogelijk is zullen we dat stimuleren. Naast mavo-, havo - en atheneumklassen hebben we in het eerste leerjaar ook atheneum/havo-klassen. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt definitief bepaald welk niveau de leerling in klas 2 gaat volgen. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen geleidelijk gegroeid. Bij de telling van 1 oktober 2020 bedroeg het leerlingenaantal 1425. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1560

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven