Stad College

Rooseveltweg 7 1314 SJ Almere

Schoolfoto van Stad College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Voor dit jaar kan Stad College constateren dat er maar een beperkt aantal leerlingen de enquete heeft ingevuld. Ondanks het lage respons gaat Stad College wel met de uitslagen aan de gang. Door het beperkt aantal reacties kan de uitslag minder valide zijn dan gewenst..

Voor volgend jaar wordt een plan van aanpak opgesteld om de respons te verhogen, want het is voor Stad College heel belangrijk om te weten hoe leerlingen over het onderwijs en andere onderwerpen binnen de school denken.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De reactie op de oudertevredenheidsenquête is lager dan de school had verwacht. Dit heeft als gevolg dat cijfers minder valide zijn dan gewenst. Voor volgend jaar wordt hier een plan van aanpak opgemaakt met als beoogd resultaat een hogere opkomst van ouders die de enquête invullen.

Wat de uitslag ons wel al laat zien is dat de ouders tevreden zijn over;  mentoraat, veiligheid en de aanpak van pesten op school.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven