Stad College

Rooseveltweg 7 1314 SJ Almere

Schoolfoto van Stad College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Stad College biedt onderwijs aan volgens het principe van het vakcollege. Het vakcollege biedt de leerling de mogelijkheid om met de profielkeuze versneld door te stromen naar het mbo.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In dit document wordt de schoolontwikkeling vastgelegd en de voornemens voor de komende jaren worden beschreven. Tevens dient dit als document ter verantwoording aan het Bestuur en aan de Onderwijsinspectie.


Het schoolplan geeft een algemene en samenvattende beschrijving van beleidsvoornemens gericht op verdere ontwikkeling van de school en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het
onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het school ondersteuningsplan kunt u kennis nemen van de wijze waarop we de zorg op de verschillende begeleidingsgebieden hebben vorm gegeven en van de inhoud ervan. De gids is bestemd voor leerlingen van Stad College, ouders en medewerkers.
In het kader van Passend Onderwijs werken we aan de verdere invulling en uitvoering van de school specifieke zorg. Die zorg richt zich met name op scholing en professionalisering van docenten.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven