Nautilus College - Lierstraat

Lierstraat 17 1312 JZ Almere

Schoolfoto van Nautilus College - Lierstraat

In het kort

Toelichting van de school

Het Nautilus College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Een school voor jongeren die extra onderwijsondersteuning en specifieke begeleiding nodig hebben.

Op de locatie Lierstraat volg je een beroeps- en arbeidsmarkt gerichte leerweg (bbl/kbl). Je krijgt vooral veel praktijkvakken en besteedt minder aandacht aan de theorie. We zijn een kleine school met kleine klassen. Elke klas heeft een vaste mentor die je met raad en daad bijstaat en ook een groot deel van de lessen verzorgt.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven