Nautilus College - Paul Kleestraat

Paul Kleestraat 35 1328 HC Almere

  • Schoolfoto van Nautilus College - Paul Kleestraat
  • Schoolfoto van Nautilus College - Paul Kleestraat

In het kort

Toelichting van de school

Het Nautilus College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Een school voor jongeren die extra onderwijsondersteuning en specifieke begeleiding nodig hebben.

Op de locatie Paul Kleestraat volg je tl of havo/vwo onderwijs. We zijn een kleine school met kleine klassen, overzichtelijk en ruim. Elke klas heeft een eigen mentor die je helpt bij schoolwerk en functioneren in de school en de groep. Een groot gedeelte van de week blijf je in het eigen lokaal.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
101

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven