Pro-Tom Poesstraat

Tom Poesstraat 2 1336 AE Almere

Schoolfoto van Pro-Tom Poesstraat

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Al onze leerlingen hebben in ieder geval een Praktijkonderwijsverklaring of een Praktijkonderwijsbeschikking
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In het schooljaar 2009-2010 startten we op PrO Almere met de AKA opleiding, tegenwoordig Entree opleiding. Branchecertificaten zijn te behalen in alle sectoren binnen PrO Almere. Op PrO Almere locatie Tompoesstraat worden de sectoren techniek en dienstverlening aangeboden.

Bij techniek wordt onder meer "lassen (mig/mag)", "Vaco-Banden" en "VCA-Basis" aangeboden. In de sector Dienstverlening wordt onder meer "Baliemedewerker" en "Schoonmaak in de Groothuishouding" aangeboden. Een aantal leerlingen behaalt naast certificaten binnen deze sectoren ook certificaten binnen andere sectoren.  Dit verklaart dat er in de tabel van de locatie Tom Poesstraat niet alleen getallen staan bij techniek en dienstverlening maar ook bij verkoop, horeca en logistiek.

In samenwerking met stagebedrijven behalen leerlingen door de branche uitgegeven en erkende Praktijkverklaringen.

Leerlingen kunnen meerdere branchecertificaten en diploma's behalen. De leerlingen die PrO Almere eind schooljaar 2015-2016 verlieten behaalden gezamenlijk 47 entree diploma's en 161 branchecertificaten / diploma's.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen die verhuizen en naar een andere PrO school gaan, of leerlingen die naar het buitenland verhuizen hebben allemaal een basis advies arbeid. De nieuwe school van de leerling bepaalt later hoe het uiteindelijke advies eruit ziet bij het verlaten van het Praktijkonderwijs. Dit gegeven beïnvloedt het percentage uitstroom arbeid in onderstaande tabel.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Externe evaluaties over de schooljaren tot en met
2012-2013 hebben betrekking op de school als geheel, externe evaluaties over
schooljaren vanaf 2013-2014 hebben betrekking op de locatie Tom Poesstraat.  

Terug naar boven