Pro-Bachweg

J.S. Bachweg 7 1323 BA Almere

Schoolfoto van Pro-Bachweg

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op onze school worden leerlingen geplaatst met in ieder geval een toelaatbaarheidsverklaring Praktijkonderwijs
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In het schooljaar 2009-2010 zijn wij gestart met de AKA opleiding, tegenwoordig Entree opleiding. Leerlingen kunnen branchecertificaten behalen in alle sectoren binnen PrO Almere. Op PrO Almere locatie Bachweg  worden de sectoren horeca en winkel aangeboden.

Bij horeca wordt onder meer het diploma "keuken assistent" van de SVH aangeboden. In de sector winkel wordt het "winkelcertificaat" en het certificaat "mode-adviseur junior Detex" aangeboden. 

Een aantal leerlingen behaalt naast certificaten binnen de eigen sector ook certificaten bij andere sectoren. Dit verklaart dat er in de tabel van de locatie Bachweg niet alleen getallen staan bij horeca en winkel, maar ook bij dienstverlening en logistiek.

In samenwerking met stagebedrijven behalen leerlingen door de branche uitgegeven en erkende Praktijkverklaringen.

Leerlingen kunnen meerdere branchecertificaten en diploma's behalen. De leerlingen die PrO Almere eind schooljaar 2015-2016 verlieten behaalden gezamenlijk 47 entree diploma's en 161 branchecertificaten / diploma's.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen die verhuizen en naar een andere PrO school gaan, of leerlingen die naar het buitenland verhuizen hebben allemaal een basis advies arbeid. De nieuwe school van de leerling bepaalt later hoe het uiteindelijke advies eruit ziet bij het verlaten van het Praktijkonderwijs. Dit gegeven beïnvloedt het percentage uitstroom arbeid in onderstaande tabel.

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Externe evaluaties over de schooljaren tot en met
2012-2013 hebben betrekking op de school als geheel, externe evaluaties over
schooljaren vanaf 2013-2014 hebben betrekking op de locatie Bachweg.  

Terug naar boven