Pro-Bachweg

J.S. Bachweg 7 1323 BA Almere

Schoolfoto van Pro-Bachweg

Het schoolplan

Toelichting van de school

Een schoolplan is een document waarin je vastlegt waar je de
komende jaren aan wilt werken. Dat is geen statisch geheel. We werken tenslotte
met mensen en voor mensen. Dan kun je geen zaken dichttimmeren of in beton
gieten. Het schoolplan schetst op hoofdlijnen de gewenste ontwikkeling van PrO
Almere. Maar toch zal jaarlijks meer gedetailleerd moeten worden vastgesteld
waaraan het komende schooljaar gewerkt gaat worden en zullen er onderdelen een
bijstelling nodig hebben. We werken met een jaarlijks projectplan en een
jaarlijkse evaluatie. Ieder jaar opnieuw stellen we met elkaar vast aan welke
projecten we willen werken of waar nog verder aan gewerkt moet worden. Bij alle
onderdelen staat het resultaatgericht werken centraal. Op dit moment is dat een
manier van werken die goed bij ons past.

Alles om ons heen kan veranderen, en dat gebeurt vaak nog heel
snel ook, maar wat niet verandert is de bijzondere leerlingengroep waarom het
allemaal begonnen is. Het is de ontwikkeling van die groep waarop we focussen
bij alles wat we doen. Ons schoolplan is opgesteld binnen de kaders die de
Almeerse Scholen Groep (ASG) in haar koersplan heeft opgenomen. De
belangrijkste elementen daaruit zijn terug te vinden in het Schoolplan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school hebben alle leerlingen (extra) zorg nodig, in elk geval voor het leren. Daarnaast zien we dat leerlingen vaak ook voor de sociale ontwikkeling extra zorg nodig hebben. De school werkt nauw samen met instanties die gericht zijn op hulpverlening, wonen en werken voor onze doelgroep.

PrO Almere is actief betrokken bij alle ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband.
In 2023 hebben wij ons ondersteuningsplan herzien. In het ondersteuningsprofiel wordt de basiszorg beschreven (zorg die voor het grootste deel van de leerlingen voldoende is)  en de extra zorg (zorg die de school kan bieden aan leerlingen die meer of iets anders nodig hebben dan basiszorg).  

Het Schoolondersteuningsplan is goedgekeurd door de MR

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven