OSG De Meergronden

Marktgracht 65 1353 AL Almere

  • Schoolfoto van OSG De Meergronden
  • Schoolfoto van OSG De Meergronden
  • Schoolfoto van OSG De Meergronden
  • Schoolfoto van OSG De Meergronden
  • Schoolfoto van OSG De Meergronden

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In Almere krijgen leerlingen op de basisschool een schooladvies, op basis daarvan wordt de leerling in een unit en een klas geplaatst.

Meer informatie is te vinden op onze webpagina met informatie voor leerlingen van groep 7 en 8:

https://www.meergronden.nl/Groep_7_en_8

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De Meergronden is een brede school met alle niveaus in één school. Hierdoor kan een leerling zonder van school te wisselen toch op- of afstromen als de leerling niet op de juiste plek zit.

In klas 1 en 2 werken wij met klassen van 2 niveaus. Hierdoor kan de leerling in deze twee eerste jaren groei laten zien. Daarnaast kun je na het behalen van je examen ook makkelijk binnen de school doorstromen. Zo stroomt 30% van de leerlingen die bij ons mavo examen doen door naar de havo en behalen daar met succes hun havo diploma.

Uitgangspunt is dat de basisschool het juiste advies heeft gegeven, maar door de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen is het soms nodig dat een leerling op- of afstroomt naar een ander niveau.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De afdelingen bbl, kbl, mavo en havo laten mooie slagingspercentages zien, waarbij de mavo en de havo zich de laatste jaren sterk hebben verbeterd. Het intensieve kwaliteitstraject van het vwo heeft als resultaat dat we erin geslaagd zijn om in 2019 eindelijk een flink hoger slagingspercentage te behalen. Dit laat zien dat we in navolging van onze mavo en daarna de havo ook op het vwo een kwaliteitsslag hebben gemaakt.

Voor het tweede jaar op rij hebben alle afdelingen van De Meergronden een voldoende oordeel op de opbrengstenkaart van de inspectie.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De cijfers en de driejaarlijkse gemiddeldes voor het centraal examen van De Meergronden liggen voor bbl, kbl, mavo en havo ruim boven de norm. Voor het eerst sinds jaren ligt ook het driejaarlijksgemiddelde cijfer van het centraal examen van het vwo boven de norm. De ingezette verbeteracties hebben nu ook bij het  vwo examencijfer het gewenste effect gehad. We gaan er vanuit dat we, in lijn met de mavo en de havo, nu ook voor het vwo structureel de lijn naar boven hebben gevonden.

De Meergronden heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de verbetering van de onderwijsresultaten. Met als resultaat dat alle niveaus voor het tweede jaar op rij een voldoende oordeel van de inspectie hebben.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven