OSG De Meergronden

Marktgracht 65 1353 AL Almere

  • Schoolfoto van OSG De Meergronden
  • Schoolfoto van OSG De Meergronden
  • Schoolfoto van OSG De Meergronden
  • Schoolfoto van OSG De Meergronden
  • Schoolfoto van OSG De Meergronden

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op de website en in de schoolbrochures is alle informatie te vinden over ons aanbod van vakken, en over de profiel- en sectorkeuzes.

https://www.meergronden.nl/Praktische_informatie/Schoolbrochures

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In mei bepaalt het MT op basis van de input uit de teams de speerpunten en te behalen resultaten voor het komende schooljaar. De kaders daarvoor zijn bekend: de toekomstplannen en visie/missie van de school als geheel zoals vastgelegd in het schoolplan 2018-2022, de specifieke vraagstukken en ambities in de drie units en de kwaliteitseisen die door de inspectie worden gesteld.
De gezamenlijk vastgelegde speerpunten en resultaten worden binnen de units uitgewerkt in een Resultaten- en activiteitenplan; deze plannen worden uiterlijk in september vastgesteld door de schoolleiding. Het schoolplan 2018-2022 is binnenkort te downloaden.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 

In het ondersteuningsprofiel is terug te vinden op welke wijze De Meergronden haar zorg- en ondersteuning heeft georganiseerd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven