Pro-Koningsbeltstraat

Koningsbeltstraat 4 1329 AL Almere

Schoolfoto van Pro-Koningsbeltstraat

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Algemeen:

Op PrO Almere doen we sinds 2004 onderzoek naar de mening van ouders en leerlingen over de kwaliteit van de school. Het eerste jaar deden we dat met zelfgemaakte vragenlijsten, in 2005 stapten we over op  vragenlijsten van C&T Kwaliteitscholen, in 2009 op de vragenlijsten van Vensters voor Verantwoording. Tot 2014 werden we in Vensters gepresenteerd als 1 school, sindsdien worden de resultaten uitgesplitst naar de 3 locaties Bachweg (Almere Stad), Koningsbeltstraat (Tussen de Vaarten) en Tom Poesstraat (Almere Buiten). In 2016 werd de vragenlijst voor leerlingen uitgebreid, in 2017 gebeurde hetzelfde met de vragenlijst voor ouders. Hierdoor werd het mogelijk om de mening van ouders en leerlingen te toetsen aan de ambities van het sectorakkoord VO (2014) en aan twee de kwaliteitskenmerken uit het toetsingskader van inspectie (schoolklimaat en veiligheid). In de loop der jaren heeft PrO Almere in de onderzoeken naar Tevredenheid ouders en Tevredenheid leerlingen steeds (ruime) voldoendes gescoord. De verschillen in scores tussen de schooljaren, de locaties , en de vragen onderling waren meestal klein.  Het werk van de mentoren wordt zowel door ouders als leerlingen heel positief gewaardeerd. Ondanks die positieve waardering geven weinig ouders aan dat ze andere ouders zouden adviseren om voor PrO Almere te kiezen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het imago van praktijkonderwijs als leerweg onder het vmbo-bbl niveau.

Schooljaar 2018-2019:De scores van schooljaar 2018-2019 komen grotendeels overeen met de scores van 2017-2018. In de tevredenheid van leerlingen is een klein positief verschil te zien ten opzichte van vorig schooljaar. Het is lastig te beoordelen of een verschil in scores (bv. tussen schooljaren, tussen locaties) een verschil van betekenis is. Soms komen scores in de tevredenheidsonderzoeken ook niet overeen met wat leerlingen, ouders en anderen (o.a. inspectie) ons als feedback geven op het dagelijks werk in school. We weten niet precies hoe dat komt. Komend schooljaar willen we graag in gesprek met leerlingen en ouders. Het gesprek zal gaan over de werkelijkheid achter de getallen in de tevredenheidsonderzoeken en over de verbeterpunten die ouders en leerlingen zien voor onze school.  

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op een school voor praktijkonderwijs zitten veel kwetsbare jongeren. Een veilig schoolklimaat is dus heel belangrijk.We zoeken de veiligheid niet zozeer in pasjes en controle. We denken dat de veiligheid vooral zit in een kleinschalige organisatie, korte lijntjes en intensief contact tussen leerlingen en docenten. Je voelt je veilig als je gekend wordt, als je gemist wordt als je er een dag niet bent, als er op je gelet wordt.

In de scores van de leerlingen op het onderdeel schoolklimaat en veiligheid 2017 valt op dat er een groot verschil is tussen het het gevoel en de feiten. Er zijn leerlingen die zich niet veilig voelen op school, maar er gebeurt feitelijk weinig dat hun gevoel rechtvaardigt. Dit verschil komt ook in andere onderzoeken mbt. veiligheidsbeleving, met andere doelgroepen, naar voren. Leerlingen praktijkonderwijs komen hierin dus overeen met andere groepen mensen. Toch willen we graag dat alle leerlingen zich veilig voelen op school, en zoeken we samen met hen naar mogelijkheden om het veiligheidsgevoel te versterken. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Algemeen:

Op PrO Almere doen we sinds 2004 onderzoek naar de mening van ouders en leerlingen over de kwaliteit van de school. Het eerste jaar deden we dat met zelfgemaakte vragenlijsten, in 2005 stapten we over op  vragenlijsten van C&T Kwaliteitscholen, in 2009 op de vragenlijsten van Vensters voor Verantwoording. Tot 2014 werden we in Vensters gepresenteerd als 1 school, sindsdien worden de resultaten uitgesplitst naar de 3 locaties Bachweg (Almere Stad), Koningsbeltstraat (Tussen de Vaarten) en Tom Poesstraat (Almere Buiten). In 2016 werd de vragenlijst voor leerlingen uitgebreid, in 2017 gebeurde hetzelfde met de vragenlijst voor ouders. Hierdoor werd het mogelijk om de mening van ouders en leerlingen te toetsen aan de ambities van het sectorakkoord VO (2014) en aan twee de kwaliteitskenmerken uit het toetsingskader van inspectie (schoolklimaat en veiligheid). In de loop der jaren heeft PrO Almere in de onderzoeken naar Tevredenheid ouders en Tevredenheid leerlingen steeds (ruime) voldoendes gescoord. De verschillen in scores tussen de schooljaren, de locaties , en de vragen onderling waren meestal klein.  Het werk van de mentoren wordt zowel door ouders als leerlingen heel positief gewaardeerd. Ondanks die positieve waardering geven weinig ouders aan dat ze andere ouders zouden adviseren om voor PrO Almere te kiezen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met het imago van praktijkonderwijs als leerweg onder het vmbo-bbl niveau.  

Schooljaar 2018-2019:De scores van schooljaar 2018-2019 komen grotendeels overeen met de scores van 2017-2018. In de tevredenheid van ouders is een positief verschil te zien ten opzichte van vorig schooljaar. Het is lastig te beoordelen of een verschil in scores (bv. tussen schooljaren, tussen locaties) een verschil van betekenis is. Soms komen scores in de tevredenheidsonderzoeken ook niet overeen met wat leerlingen, ouders en anderen (o.a. inspectie) ons als feedback geven op het dagelijks werk in school. We weten niet precies hoe dat komt. Komend schooljaar willen we graag in gesprek met leerlingen en ouders. Het gesprek zal gaan over de werkelijkheid achter de getallen in de tevredenheidsonderzoeken en over de verbeterpunten die ouders en leerlingen zien voor onze school.  

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven