Pro-Koningsbeltstraat

Koningsbeltstraat 4 1329 AL Almere

Schoolfoto van Pro-Koningsbeltstraat

Het schoolplan

Toelichting van de school

-         
Een schoolplan is een document waarin je vastlegt
waar je de komende jaren aan wilt werken. Dat is geen statisch geheel. We
werken tenslotte met mensen en voor mensen. Dan kun je geen zaken dichttimmeren
of in beton gieten. Het schoolplan schetst op hoofdlijnen de gewenste
ontwikkeling van PrO Almere. Maar toch zal jaarlijks meer gedetailleerd moeten
worden vastgesteld waaraan het komende schooljaar gewerkt gaat worden en zullen
er onderdelen een bijstelling nodig hebben. We werken met een jaarlijks
projectplan en een jaarlijkse evaluatie. Ieder jaar opnieuw stellen we met
elkaar vast aan welke projecten we willen werken of waar nog verder aan gewerkt
moet worden. Bij alle onderdelen staat het resultaatgericht werken centraal. Op
dit moment is dat een manier van werken die goed bij ons past.

Alles om ons heen kan veranderen, en dat gebeurt
vaak nog heel snel ook, maar wat niet verandert is de bijzondere
leerlingengroep waarom het allemaal begonnen is. Het is de ontwikkeling van die
groep waarop we focussen bij alles wat we doen. Ons schoolplan is opgesteld
binnen de kaders die de Almeerse Scholen Groep (ASG) in haar koersplan heeft
opgenomen. De belangrijkste elementen daaruit zijn terug te vinden in het
Schoolplan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op onze school hebben alle leerlingen (extra) zorg nodig, in elk geval voor het
leren. Daarnaast zien we dat leerlingen vaak ook voor de sociale ontwikkeling
extra zorg nodig hebben. De school werkt nauw samen met instanties die gericht zijn
op hulpverlening, wonen en werken voor onze doelgroep.

PrO Almere is actief betrokken bij alle ontwikkelingen in het samenwerkingsverband, en
in de ontwikkeling naar een sluitende aanpak voor jongeren van 16-27 jaar
binnen de gemeente Almere.

In 2017 is het Schoolondersteuningsplan herzien.
In het ondersteuningsprofiel wordt de basiszorg beschreven (zorg die voor het
grootste deel van de leerlingen voldoende is)  en de extra zorg (zorg die
de school kan bieden aan leerlingen die meer of iets anders nodig hebben dan
basiszorg).

Ons Schoolondersteuningsplan is goedgekeurd door de MR.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven