Buitenhout College

Ambonstraat 2 1335 JV Almere

  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De helft van de leerlingen uit leerjaar een en drie heeft de enquête ingevuld.

Het mentoraat en de leerlingbegeleiding wordt goed gewaardeerd. Ook de omgang van docenten met leerlingen wordt als positief ervaren.

Hoewel de docenten, daar waar mogelijk, inspelen op actuele gebeurtenissen, wordt dit niet door alle leerlingen als voldoende herkend. Dit blijft een aandachtspunt van de school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen .

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen.

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid hoog in het vaandel van het Buitenhout College

Door duidelijke regels en heldere communicatie gecombineerd met een prettige en vriendelijke leeromgeving waarin respect en begrip voor elkaars positie de hoofdrol spelen, probeert het Buitenhout College veiligheidsproblemen te voorkomen. Daarnaast werkt het Buitenhout College nauw samen met politie, zorginstellingen en andere scholen om preventief maar ook snel te werk te kunnen gaan. De school heeft een eigen toezichthouder die samen met de leerling-stewards de veiligheid bewaakt.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De uitslag van deze enquête geeft aan dat de ouders van onze leerlingen tevreden zijn.

Ondanks de hoge mate van oudertevredenheid zullen we de uitslag van de enquête gebruiken om de kwaliteit van ons onderwijs te vergroten en de begeleiding van leerlingen, nog verder te ontwikkelen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven