Buitenhout College

Ambonstraat 2 1335 JV Almere

  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De school stelt zich tot doel om alle leerlingen een diploma te laten halen op minimaal het niveau van het basisschooladvies. Daarnaast doen we er alles aan om de leerlingen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Dit resulteert regelmatig in een diploma op een hoger niveau dan het basisschooladvies. Dit geldt voor mavo, kaderberoepsgerichte en basisberoepsgerichte leerlingen

Voor de basisberoepsgerichte leerlingen, die niet in staat zijn de school met een regulier diploma te verlaten, bieden wij vanaf leerjaar 4 leerwerktrajecten en een reboundvoorziening aan. Beide trajecten zijn gericht op doorstroom naar het mbo.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Leerlingen blijven in principe niet zitten in de onderbouw. We stimuleren alle leerlingen zo goed mogelijk te presteren en het beste uit zichzelf te halen. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Leerlingen slagen op het Buitenhout College
Op het Buitenhout College slagen veel leerlingen. In schooljaar 19/20 was het slagingspercentage, mede door extra herkansingsmogelijkheden vanwege de Corona pandemie, in zowel bbl, kbl als mavo 100%. De percentages in het jaar hiervoor waren 100% in de BBL, 98% in de KBL. In beide leerwegen is dat boven het landelijk gemiddelde. De mavo kende een slagingspercentage van 91%. 

Slagen is meer dan goede cijfers.
Slagen houdt meer in dan goede cijfers. Een goede voorbereiding op je vervolgopleiding in het mbo en havo hoort hier ook bij. Weten hoe je moet leren, het aanleren van belangrijke vaardigheden voor latere beroepen en het weten hoe je je dient te gedragen in de maatschappij vinden wij heel belangrijk.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers van het Buitenhout College zijn goed te noemen.

De resultaten in de mavo zijn sinds jaar en dag stabiel.

De resultaten in de basis en de kaderberoepsgerichte leerweg zijn ook al jaren boven het landelijk gemiddelde.

In het afgelopen schooljaar waren de slagingspercentages voor zowel bbl, kbl als mavo 100%. Onze leerlingen hebben de extra herkansingsmogelijkheden vanwege de Corona pandemie, goed weten te benutten.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen goede resultaten halen en met deze solide basis, maar zeker ook als evenwichtige mensen, doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Veel leerlingen stromen op een succesvolle manier door naar het mbo. We bieden de mavo leerlingen  de mogelijkheid om door te stromen naar de havo. Dit kan op 2 momenten; na leerjaar 1 of na het behalen van het mavo diploma.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsresultaten van het BHC zijn goed te noemen. 

De indicator 'onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. basisschooladvies' laat zien dat wij onze leerlingen de kans geven om op te stromen en dat ze die kans ook grijpen.

De indicator 'onderbouwsnelheid' geeft aan dat zitten blijven in de eerste twee leerjaar in principe niet voorkomt. 

De indicator 'bovenbouwsucces' geeft een zelfde beeld, maar dan voor leerjaar 3 en 4. Zitten blijven komt ook hier weinig voor.

De examencijfers van de mavo voldoen aan de inspectienorm. In de basis en kader beroepsgerichte leerweg is het gemiddelde van de examencijfers hoger dan de norm.

Terug naar boven