Buitenhout College

Ambonstraat 2 1335 JV Almere

  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College
  • Schoolfoto van Buitenhout College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het Buitenhout College biedt haar mavo leerlingen een pluspakket aan. Naast een regulier mavo programma volgen al onze leerlingen ook een beroepsgericht programma. Zij sluiten dit in leerjaar 3 af met een centraal praktisch examen. Leerlingen die daarna door willen stromen naar de havo richten zich in leerjaar 4 op de theoretische vakken en doen examen in 7 algemeen vormende vakken. Leerlingen die doorstromen naar het mbo volgen naast 6 algemeen vormende vakken ook een beroepsgericht vak.

De leerlingen die meer praktisch zijn ingesteld kunnen binnen de kaderberoepsgerichte- basisberoepsgerichte leerweg aan de slag met het programma Dienstverlening & Producten. Met hun talenten en vaardigheden richten de leerlingen een minionderneming op. Theorie en praktijk worden hierin gekoppeld. Dit als voorbereiding op een vervolgopleiding in het mbo. De bovenbouw kent een innovatief en aantrekkelijk onderwijsprogramma waarin praktisch ondernemen centraal staat.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Schoolplan 2020 - 2024
 

De school heeft een nieuw schoolplan voor de periode 2020 tot 2024. In het schoolplan staan de missie en visie van de school beschreven in relatie met de doelstellingen van de Almeerse Scholen Groep.

Het schoolplan geeft ouders, leerlingen, medewerkers en externe partners een goed beeld van waar de school voor staat.


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Buitenhout College heeft een ondersteuningsprofiel waarin alle zorg voor leerlingen omschreven staat. De coöperatie Passend Onderwijs Almere, verzorgt samen met de scholen onderwijs aan leerlingen met een ondersteuningsvraag. De basisondersteuning en arrangementen worden op de school aangeboden. De school heeft een zorglokaal. Daarnaast heeft de school een groot zorgaanbod met individuele ondersteuning en diverse trainingen.
 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven