Montessori Lyceum Flevoland

Ambonstraat 5 1335 JV Almere

  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Flevoland
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Flevoland

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Dit is een gemiddelde van de leerlingen van alle leerjaren.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op Montessori Lyceum Flevoland gaat veel aandacht uit naar de omgang met elkaar op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Leerlingen en personeel geven aan dat zij binnen de school een grote mate van veiligheid ervaren.

Dit zijn de resultaten van de eerste en derde klassen. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De enquête is afgenomen onder de ouders van alle leerjaren. De resultaten zijn opgesplitst per opleiding. De resultaten van de mavo-klassen zijn weergegeven in de vmbo-g/t kolom. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3

Terug naar boven