Montessori Lyceum Flevoland

Ambonstraat 5 1335 JV Almere

  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Flevoland
  • Schoolfoto van Montessori Lyceum Flevoland

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op het MLF worden leerlingen geplaatst op het niveau van het klasplaatsingsadvies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren heeft de school aan de hand van een verbeterplan gewerkt om de resultaten en doorstroom op een hoger niveau te krijgen.

Dat heeft geleid tot betere resultaten en goede slagingspercentages.

Sinds schooljaar 2019-2020 is de onderbouwsnelheid ruim boven de norm. Het bovenbouwsucces op mavo en havo heeft nog de aandacht.

Op het MLF bestaat de mogelijkheid om door te stromen van de mavo naar de havo en van de havo naar het vwo.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In de havo is een stijgende lijn te zien. De resultaten zijn in 2015 boven het landelijk gemiddelde.

De resultaten van het vwo lijken wisselend. De groepsgrootte van het vwo is echter erg klein, waardoor een enkele leerling de uitslag sterk kan beïnvloeden.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen doorgaans iets boven het landelijk gemiddelde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Verreweg het grootste gedeelte van de leerlingen komt terecht in de bij de afdeling behorende vervolgopleiding. Met name het havo valt hierbij positief op (havo -> HBO).
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Montessori Lyceum Flevoland wordt regelmatig door verschillende externe instanties geëvalueerd.

Elke 4 jaar wordt het MLF gevisiteerd door de sectie VO van de Nederlandse Montessori Vereniging.
Elke 4 jaar vindt een interne audit plaats door een auditteam van de Almeerse Scholen Groep.
Net als bij iedere school houdt de Inspectie toezicht op de school.

Terug naar boven