Mozaiek VSO Almelo

Cesar Franckstraat 3 7604 JE Almelo

Schoolfoto van Mozaiek VSO Almelo

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Vso Het Mozaiek Almelo is gericht bezig met het verzamelen en analyseren van gegevens die betrekking hebben op de opbrengsten die zij met de leerlingen bereikt. De resultaten aan het eind van de schoolperiode zet de school in grafieken die inzicht geven in de opbrengsten van de school. De sociale opbrengsten heeft zij minder goed in beeld. Er is een aanbod voor de leergebied overstijgende kerndoelen aanwezig. De resultaten van dit aanbod zijnniet beschikbaar, noch op leerlingniveau noch op groeps- of schoolniveau. De omslag van individueel gericht onderwijs naar programmagericht onderwijs is de school nu aan het maken. Of zoals de schoolleiding het zelf verwoordt: van zorgschool naar school met zorg!

De inspectie stelde tijdens dit bezoek geen risico’s vast en het basisarrangement blijft daarmee gehandhaafd. Het basistoezicht bestaat uit een jaarlijkse risicoanalyse en eventueel een themaonderzoek.

Terug naar boven