Het Erasmus praktijkonderwijs (pro)

Horstlaan 1 7602 AM Almelo

  • Schoolfoto van Het Erasmus praktijkonderwijs (pro)
  • Schoolfoto van Het Erasmus praktijkonderwijs (pro)
  • Schoolfoto van Het Erasmus praktijkonderwijs (pro)
  • Schoolfoto van Het Erasmus praktijkonderwijs (pro)
  • Schoolfoto van Het Erasmus praktijkonderwijs (pro)

Het schoolplan

Toelichting van de school

Vanuit de drie kernwaarden van onze school is in 2016 nagedacht over de stip op de horizon in 2022. Deze hebben we omschreven als:

Op Het Erasmus is maatwerk de standaard. Het Erasmus levert wendbare, weerbare, zelfredzame leerlingen af die bewust richting kunnen geven aan hun keuzes en succesvol zijn in hun vervolgstappen. Het Erasmus heeft een flexibele organisatie in aanbod (intern en extern), samenwerken en afstemmen staan centraal.

De rode draad wordt gevormd door drie thema's:

  • Leerling centraal leren  
  • Onderwijskwaliteit  
  • Organisatie 

Ons Strategisch Beleidsplan is een dynamisch document, dat steeds zal worden aangevuld met de laatste ontwikkelingen. Daarom is dit SBP geen plan op papier, maar een onderdeel van onze website. Via de site van Het Erasmus houden we alle betrokkenen op de hoogte van de resultaten die we bereiken: Strategisch Beleidsplan Het Erasmus 2016-2022. Onder de paraplu van het generale beleidsplan zijn de locatiebeleidsplannen ondergebracht.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zorg binnen het praktijkonderwijs van Het Erasmus is gericht op het creëren van omstandigheden waarin de leerlingen optimaal kunnen functioneren, zowel wat betreft prestaties als welbevinden. Zij moeten hun schoolloopbaan kunnen doorlopen op een passend niveau wat betreft capaciteiten en interesse. Het zorgplan beschrijft de concrete zorgactiviteiten ten behoeve van de leerlingbegeleiding.

De coach (mentor) is de spil waar alle zorg om draait en is voor leerlingen en hun ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Hij wordt daarbij ondersteund door interne en externe specialisten. Zie voor meer informatie: Ondersteuning en Expertise en het schoolondersteuningsprofiel in de bijlage.

 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven