Het Erasmus vmbo

Sluiskade Noordzijde 126A 7603 XZ Almelo

  • Schoolfoto van Het Erasmus vmbo
  • Schoolfoto van Het Erasmus vmbo
  • Schoolfoto van Het Erasmus vmbo
  • Schoolfoto van Het Erasmus vmbo
  • Schoolfoto van Het Erasmus vmbo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de onderbouw van het vmbo gaan bijna alle leerlingen over: we geven leerlingen in de onderbouw de kans om zichzelf te ontwikkelen. Ook in de bovenbouw gaan veel leerlingen over naar de volgende klas: in de afgelopen drie jaar gemiddeld 92%.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

In het schooljaar 2018-2019 is meer dan 95% van de vmbo-leerlingen die examen heeft gedaan, geslaagd. Dit geldt voor alle leerwegen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde eindcijfers van alle vmbo niveaus laten de afgelopen drie jaar een stijgende lijn zien en liggen in het schooljaar 2018-2019 op of boven het landelijk gemiddelde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het grootste deel van onze leerlingen vervolgt zijn of haar studie aan het mbo. Een toenemend percentage van onze vmbo-t leerlingen gaat na het behalen van het vmbo-diploma door naar de havo.
Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven