Het Erasmus mavo havo vwo

Sluiskade Noordzijde 68 7602 HT Almelo

  • Schoolfoto van Het Erasmus mavo havo vwo
  • Schoolfoto van Het Erasmus mavo havo vwo
  • Schoolfoto van Het Erasmus mavo havo vwo
  • Schoolfoto van Het Erasmus mavo havo vwo
  • Schoolfoto van Het Erasmus mavo havo vwo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Bij Het Erasmus hebben we een zogenaamd ‘bijzondere aanbod'. Leerlingen kunnen kiezen voor een stroming zoals de Kunststroom, het Technasium, de Sportstroom, de Bèta Challenge en Ondernemend Burgerschap of Gymnasium. Leerlingen volgen dan, naast de gewone vakken, een aantal specifieke vakken gericht op hun interesse.

Een leerling kiest in de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Hiernaast kan je zien wat de leerlingen van de havo en het vwo kiezen.

De mavo is een relatief nieuwe onderwijsvorm binnen Het Erasmus. Om die reden zijn daar geen precieze cijfers van bekend. Binnen de mavo kunnen leerlingen kiezen uit de sectoren: economie, techniek of zorg en welzijn.  

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De titel van het strategische beleidsplan 2023-2027 is ‘‘Met het OOG op de toekomst’. Het OOG staat voor Ontdek, Ontwikkel, Groei en representeert onze manier van werken. Centraal in deze ontwikkeling staan onze kernwaarden: Eigen regie, Positief, Samen en Ondernemend. We hebben met elkaar bepaald waar we ons de komende vijf jaar op willen ontwikkelen. Daarbij hebben we OOG voor de leerling, gaan we uit van ieders eigen kracht en zijn we samen sterker dan alleen. We leveren maatwerk. En om toekomstbestendig onderwijs te bieden misschien wel maatwerk in het kwadraat.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De mentor/coach is bij Het Erasmus de spil waar alle zorg om heen is georganiseerd. Hij/zij wordt hierbij ondersteund door interne en externe specialisten. Begeleiding van dyslectische leerlingen en de zorg bij sociaal-emotionele problemen en/of leerproblemen zijn onze sterke punten. Meer informatie te vinden over onze begeleiding is te vinden in het Schoolondersteuningsprofiel havo/vwo (hiernaast te downloaden).

In het kader van 'passend onderwijs' worden vele zaken afgesproken en ontwikkeld in het Samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband Passend onderwijs Regio Almelo.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven