Het Noordik Lyceum

Noordikslaan 68 7602 CG Almelo

  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Wij hechten veel waarde aan de mening van onze leerlingen. In alle teams voeren de teamleiders klankbordgesprekken met de leerlingen. Daarnaast krijgen leerlingen uit alle leerjaren vragenlijsten voorgelegd, waarin zij hun mening kunnen geven. Onderwerpen als uitleg van de leerstof, mentoraat, veiligheid en welbevinden komen aan de orde. De uitkomsten worden vergeleken met andere scholen en met voorgaande jaren. Zo wordt het mogelijk om sterke punten en ontwikkelpunten op een objectieve wijze te benoemen. Onze teams gebruiken o.a. deze terugkoppeling om ons onderwijs te ontwikkelen.

We staan voor een school waarin we begeleiding (mentor, decaan, vakdocent, rt), talentontwikkeling en veiligheid belangrijk vinden. Leerlingen geven aan dat ze dit terug zien. De veiligheid, begeleiding en de betrokkenheid en het oog hebben voor elkaar en leerlingen, kenmerkt onze school en daar zijn we trots op!

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De leerlingen geven aan dat ze zich veilig voelen op school.Veiligheid voor alle betrokken partijen is een belangrijk punt voor CSG Het Noordik.

In leerjaar een, twee en drie wordt er door middel van projecten en voorstellingen uitgebreid stilgestaan hoe wij op school met elkaar omgaan en wat wel of niet wenselijk is. Daar waar nodig zet de school in met extra middelen om een zo veilig en prettig mogelijk leer/werkklimaat te realiseren. Daar is Be courageous een voorbeeld van.

Be Courageous is een tiener – en jongerenprogramma dat jou wil helpen om echt jezelf te kunnen zijn. Dit doen we door samen met je leeftijdsgenoten op school of in je kerk een CourageousDay te organiseren, waarin we via sport – en spelactiviteiten, groepsgesprekken, getuigenissen en enthousiaste sprekers samen in gesprek gaan over wie jij bent, wat jij in je leven al hebt meegemaakt en wat dat met jou doet. Door eerlijk te zijn en net iets meer van jezelf te laten zien dan je gewend bent, zal je ontdekken dat we allemaal lastige en moeilijke momenten in ons leven te verwerken krijgen. Door dat met elkaar te delen, groeit het vertrouwen in jezelf en respect voor de ander. Dat maakt van jouw een (nog) mooier mens!

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2022 is er een enquête uitgezet onder ouders/ verzorgers van brug- en derdeklassers.  Net als de leerlingen geven ook de ouders het predicaat veilige school aan CSG Het Noordik. We staan voor goede begeleiding, persoonlijke aandacht, talentontwikkeling (BPS-school), prettige en veilige sfeer en goede informatievoorziening. We zijn blij dat uit de tevredenheidsenquête naar voren komt dat we volgens ouders waarmaken waar we voor staan!

 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven