Het Noordik Lyceum

Noordikslaan 68 7602 CG Almelo

  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

In mavo 3 heeft een te groot aantal leerlingen een hoger advies. Dit aandeel is hoger dan voorgaande jaren. Kwaliteitszorg heeft dit verder onderzocht o.a. een enquête afgenomen onder alle leerlingen en over de uitkomsten gesprekken met leerlingen gevoerd. Er ligt een combinatie van oorzaken aan ten grondslag, o.a. dat we sinds vorig schooljaar mavo 3 aanbieden op deze vestiging. De uitkomsten van de onderzoeken zijn met alle lesgevende docenten gedeeld.

De afstroom naar mavo ten opzichte van het basisschooladvies zal komend schooljaar juist weer zeer laag zijn. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Noordik Lyceum heeft in de onderbouw al jaren een doorstroompercentage van rond de 98%. Dit percentage ligt boven de norm van de onderwijsinspectie (95,5%). In de bovenbouw zit het doorstroompercentage (gemiddelde over drie jaar berekend) boven de norm. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Noordik Lyceum streeft naar slaagpercentages op of boven het landelijk gemiddelde.

Onze slagingspercentages liggen alle ruim boven landelijk. Van de mavo examenkandidaten is iedereen geslaagd (100%, landelijk 91%). We hadden afgelopen jaar voor het eerst een lichting examenleerlingen mavo. Op de resultaten van deze groep zijn we zeer trots. Van de havo leerlingen is 87% geslaagd (landelijk 84%). Voor de vwo’ers ligt het slagingspercentage op 93%, landelijk 89%. Het slaagpercentage van onze vwo-afdeling ligt al jarenlang (ruim) boven de 90%. 

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het Noordik Lyceum streeft naar examencijfers op of boven het landelijk gemiddelde. Hiernaast wordt het gemiddeld eindcijfer voor mavo, havo en vwo weergegeven. 

Het gemiddeld cijfer op het centraal examen van onze mavo-afdeling lag in 2022-2023 op 6,7; landelijk was dit 6,4. Met zowel het slagingspercentage als ook het ce -gemiddelde zitten we bij de 10% best presterende mavo afdelingen van Nederland. 

Het gemiddeld cijfer op het centraal examen van onze havo-afdeling lag in 2022-2023 op 6,4; landelijk was dit 6,3. Het gemiddelde cijfer van onze vwo-afdeling was in 2022-2023 6,5 hetzelfde als landelijk. 

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Onderwijsresultaten

Het onderwijsresultatenoverzicht geeft een beeld van vier belangrijke kwaliteitsaspecten van de school, zoals gegevens over doorstroom en eindexamenresultaten en legt de nadruk op de ontwikkeling van de school in de laatste drie jaren. Het driejaarlijks gemiddelde op elk van deze vier aspecten ligt boven de norm van de Onderwijsinspectie en daarmee voldoen we aan de basiskwaliteit. De gegevens worden op de vestigingen in de teams en secties besproken en nader geanalyseerd. De uitkomsten worden verwerkt in de vestigings- en teamdoelen.

Inspectie bezoeken

Op 13 november 2019 heeft de onderwijsinspectie op de vwo-afdeling een onderzoek uitgevoerd naar de naleving van de wettelijke vereisten op het gebied van de registratie en melding van aan- en afwezigheid. De inspectie heeft geconcludeerd dat we hieraan voldoen. "Door de deugdelijke registratie kan de school voldoen aan de wettelijke regels over het melden van verzuim zonder geldige reden." Deze rapportage kunt u hier downloaden (vierjaarlijks onderzoek). 

Tot slot hebben we in 2022 een bezoek gehad in het kader van een aanvraag naar de waardering Goed. Ook deze rapportage vindt u hieronder in de bijlage. 


Terug naar boven