Het Noordik Lyceum

Noordikslaan 68 7602 CG Almelo

  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum
  • Schoolfoto van Het Noordik Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Hiernaast is de verdeling van leerlingen over de profielen in de bovenbouw van het havo en vwo weergegeven.  Bij de profielkeuze zien we bij zowel havo- als vwo leerlingen een grote belangstelling voor het ng&nt-profiel. De keuze voor een natuurprofiel ligt boven het landelijke gemiddelde.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het strategisch beleidsplan Samen morgen ontdekken wordt het beleid voor de jaren 2023-2027 uiteengezet. 

Het beleidsplan geeft richting voor de toekomst en om koers te houden hebben we aanvullend op de basiskwaliteit drie ambities geformuleerd. Deze ambities helpen om onze maatschappelijke opdracht waar te maken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgplan wordt beschreven hoe de zorg aan leerlingen op onze school is geregeld.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven