Murmellius Gymnasium

Bergerhout 1 1815 DA Alkmaar

Schoolfoto van Murmellius Gymnasium

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Voor de schooljaren 2019-2020 tot en met 2022-2023 hebben we een schoolplan geschreven waarin de nadruk ligt op het herijken van de uitgangspunten van ons onderwijs. Daarbij behouden we het goede en bouwen we voort op onze stevige basis van inhoudsrijk onderwijs. In onze organisatie en in ons handelen willen we meer ruimte bieden aan het individuele talent. Maatwerk is daarbij het kernbegrip.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het uitgangspunt van het Murmellius t.a.v. de zorg is dat iedere leerling recht heeft op zorg en aandacht. Dat wil zeggen: Het Murmellius biedt
- ondersteuning in de breedste zin van het woord, aan die leerlingen die dit nodig hebben. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel gebied, maar ook op cognitief gebied;
- een vangnet voor leerlingen die binnen het Murmellius dreigen uit te vallen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven