De Viaan (praktijkonderwijs)

Havinghastraat 11 1817 DA Alkmaar

  • Schoolfoto van De Viaan (praktijkonderwijs)
  • Schoolfoto van De Viaan (praktijkonderwijs)
  • Schoolfoto van De Viaan (praktijkonderwijs)
  • Schoolfoto van De Viaan (praktijkonderwijs)
  • Schoolfoto van De Viaan (praktijkonderwijs)

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De tevredenheidsenquête onder leerlingen is in februari 2023 anoniem afgenomen.
De leerlingen hebben voldoende tijd gekregen om alle vragen zelfstandig te beantwoorden.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,2
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Afnamecondities:
- De link voor deze enquête is naar alle ouders/verzorgers van De Viaan gestuurd.
- Ouders/verzorgers hebben 3 weken de tijd gekregen om deze enquête in te vullen en af te ronden.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven