osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College

Gravin Jacobastraat 1 1823 DS Alkmaar

Schoolfoto van osg Willem Blaeu, vestiging Van der Meij College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het zorgplan beschrijft de zorg die op het Van der Meij College geboden wordt. Het betreft zowel reguliere zorg als extra en speciale zorg. Alles is overzichtelijk weergegeven in onze zorgkaart die is opgenomen in het plan. Omdat de school in ontwikkeling is en voortdurend kwaliteitsverbetering nastreeft, zijn in de zorgagenda speerpunten ingevuld. Daarnaast maakt de het Van der Meij College deel uit van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Binnen het samenwerkingsverband zijn diverse opvangmogelijkheden voor zorgleerlingen. Deze zijn ook opgenomen in dit zorgplan. 

Het doel van de zorg is alle leerlingen zo zelfstandig en zelfverantwoordelijk te maken als binnen hun mogelijkheden ligt binnen hun onderwijs – en ontwikkelingsproces. We streven ernaar dat alle leerlingen hun schoolloopbaan met een diploma afronden. Als een leerling extra zorg nodig heeft, is het de taak van school hulp te bieden.
Aan de lay-out van ons zorgplan wordt hard gewerkt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven