PCC Het Lyceum

Blekerskade 11 1814 CG Alkmaar

Schoolfoto van PCC Het Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Je bent welkom in onze brugklassen met een havo, havo/vwo- of vwo-advies van de basisschool. Je komt in de brugklas die het best bij jouw advies past; met een havo/vwo-advies start je meestal in een vwo-brugklas. Met een vwo-advies kun je kiezen voor de vwo-Xtra brugklas.

Onderbouw havo is op deze vestiging 2 jaar geleden gestart. Gegevens over plaatsing in de derde klas ten opzichte van basisschooladvies zijn daarom nog niet bekend.

Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op Het Lyceum starten leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau. Natuurlijk is er altijd wisseling van stroom mogelijk. De overgang van leerjaar 1 naar 2 is in principe drempelloos. We kijken natuurlijk ieder jaar hoever de leerling is en wat de beste vervolgstap is in zijn/ haar ontwikkeling.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het halen van je diploma is heel belangrijk. Op PCC Het Lyceum kan je het havo en vwo-diploma halen. Bijna alle leerlingen in het vijfde (havo) en zesde (vwo) leerjaar halen het diploma ook. We zijn heel trots op onze leerlingen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze leerlingen presteren op hun eindexamen over het algemeen goed. Dit zien wij terug in het gemiddelde eindexamencijfer. Maar ook het schoolexamencijfer is voor de leerling belangrijk. Onze doelstelling is dat de schoolexamens een goede voorspellende waarde hebben voor het eindexamen. De leerlingen zijn door hun schoolexamens goed voorbereid op dat eindexamen. De meeste leerlingen gaan met vertrouwen de eindexamen periode in.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Leerlingen van het Petrus Canisius College vervolgen hun opleiding veelal aan een van de universiteiten van Amsterdam (VU en UvA), Hogeschool van Amsterdam (HvA), hogeschool INHOLLAND, dan wel het Horizon College.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven