PCC Het Lyceum

Blekerskade 11 1814 CG Alkmaar

Schoolfoto van PCC Het Lyceum

In het kort

Toelichting van de school

Het PCC stimuleert en helpt leerlingen hun ambities waar te maken. Het is onze missie om leerlingen optimaal voor te bereiden op een samenleving die voortdurend verandert. Wij willen dat onze school de leerlingen stimuleert hun identiteit, passie en talenten te ontdekken en te ontwikkelen en helpt hun ambities waar te maken.   

Samen met ouders en leerlingen leggen wij een basis om de leerlingen succesvol te laten zijn in de vervolgopleiding en in hun rol in een internationale samenleving, zodat ze met vertrouwen in staat zijn om op een zinvolle en effectieve manier de uitdagingen van hun tijd tegemoet te treden. In deze rol kunnen onze leerlingen gelukkig zijn en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling, die van anderen en hun omgeving.  

Leerlingen van het PCC worden opgeleid tot vaardige, sociale mensen die de 21e eeuw open en goed voorbereid tegemoet treden. Ons aanbod sluit aan bij de ambities en interesses van de leerling. Onze leerlingen komen sneller op de goede plek en zijn kansrijk door een heldere profilering van onze vestigingen. Onze medewerkers ervaren een plezierig werkklimaat waarin ruimte is voor persoonlijke ontmoeting en ontwikkeling in een goed pedagogisch en didactisch klimaat.  


Kenmerken van de school

  • Brede, katholieke school
  • Lyceum met Vwo-Xtra
  • Lyceum met havo, vwo en gym

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • havo
  • atheneum
  • gymnasium
  • vwo

Bron

Bovenbouw

  • havo
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1196

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven