Clusius College Alkmaar

Drechterwaard 10 1824 EX Alkmaar

  • Dierverblijf, schoolplein en entree van de school
  • Atrium
  • Paardenverblijf

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Welke leerweg je ook volgt, bij ons haal je het beste in jezelf naar boven. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Een vmbo opleiding duurt vier jaar. De eerste twee jaren vormen de onderbouw. Aan het einde van het 2de leerjaar worden leerlingen in een defintieve leerweg geplaatst. Wanneer vier leerjaren op het vmbo zijn doorlopen en het examen met een goed resultaat is afgesloten ontvangt de leerling een diploma. De school zorgt, bij inschrijving op de vervolgopleiding, voor uitschrijving bij de school. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage is een belangrijke indicator van een succesvol onderwijs. Er wordt dan ook jaarlijks een analyse gemaakt van de percentages en hieraan worden acties gekoppeld om het slaagpercentage zo hoog mogelijk te houden.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers zijn een belangrijke indicator van een succesvol onderwijs. Er wordt dan ook jaarlijks een analyse gemaakt van de examencijfers en hieraan worden acties gekoppeld om cijfers zo hoog mogelijk te houden.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De onderstaande grafieken laten zien hoe de uitstroom naar de vervolgopleidingen is.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op de website van de inspectie van onderwijs zijn de opbrengsten van de afgelopen jaren in te zien. Een accountantscontrole wordt elk jaar uitgevoerd. In de bijlage die is toegevoegd is de opbrengstenkaart van de afgelopen jaar in te zien. De kaart geeft een overzicht van de kwaliteit van de afgelopen drie jaren.

Terug naar boven