De Spinaker, VSO Alkmaar

Jan Ligthartstraat 7 1817 MR Alkmaar

  • Schoolfoto van De Spinaker, VSO Alkmaar
  • Stage verhoogt de motivatie voor het schoolwerk en zorgt voor een realistisch beeld over verschillende bedrijfstakken.
  • Schoolfoto van De Spinaker, VSO Alkmaar
  • Schoolfoto van De Spinaker, VSO Alkmaar
  • Schoolfoto van De Spinaker, VSO Alkmaar

In het kort

Toelichting van de school

De Spinaker is een school, waar leerlingen met extra ondersteuning de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Daarmee gaan zij op weg naar een volwaardige plek in de maatschappij
Onze leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal voortgezet onderwijs of komen via opname bij Triversum, Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, naar De Spinaker om onderwijs te volgen.

Kenmerken van de school

  • Ondernemend
  • Passend en Flexibel
  • Rust, Structuur en Regelmaat
  • Veilig en Verantwoordelijk
  • Resultaatgericht

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
199

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven