Chr Coll Schaersvoorde

Landbouwstraat 1 7122 VM Aalten

Schoolfoto van Chr Coll Schaersvoorde

In het kort

Toelichting van de school

De volgende kernwaarden (pijlers) zijn van toepassing op Schaersvoorde: 

- Elke leerling wordt gezien –De leerlingen zijn géén nummer en worden positief benaderd. 

- Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor eigentijds onderwijs -  Schaersvoorde stimuleert het leren door het bieden vaneen heldere structuur, voldoende afwisseling en uitdaging voor de leerlingen op maat.

- In contact - Schaersvoorde heeft veel contacten met het bedrijfsleven en het vervolgonderwijs en blijft hierin investeren. Daarnaast is het contact met ouders en leerlingen vangroot belang.

Kenmerken van de school

  • ruimte voor talent/LOB
  • betekenisvol onderwijs
  • binnen en buiten school leren
  • in verbinding
  • Internationalisering

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-b
  • vmbo-k
  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
425

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven