Yuverta vmbo Aalsmeer

Jac. P. Thijsselaan 18 1431 KE Aalsmeer

Schoolfoto van Yuverta vmbo Aalsmeer

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De lessen op de Groenstrook worden op maat ingezet. Binnen de verschillende niveaus wordt gekeken of een leerling juist uitdaging of extra uitleg nodig heeft, t.o.v. het gemiddelde van de leerweg. Leerlingen krijgen gedifferentieerd lessen aangeboden.

In het eerste leerjaar werken alle eerste klassen - naast een leer(werk)boek - met een iPad. Vanaf schooljaar 2019-2020 zullen zowel klas 1 en 2 gebruik gaan maken van de iPad, als extra leermiddel. Op deze manier zal dit jaarlijks doorgroeien naar het vierde leerjaar.

Op de Groenstrook worden in iedere leerweg zowel theorie- als praktijkvakken gegeven, zodat er afwisselende activiteiten zijn voor de leerlingen.

Voor leerlingen met een achterstand worden er zgn. hulp- en steunlessen gegeven (Nederlands, Engels, wiskunde, rekenen). Ook is er de mogelijkheid voor de huiswerkklas.

Binnen de lessen maatschappijleer en burgerschap wordt aandacht geschonken aan actuele gebeurtenissen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school


Met de gemeente, politie en justitie is een veiligheidsconvenant vastgesteld.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt dat de Groenstrook goed onderwijs biedt op het aansluitingsniveau van de leerling. Ook geven de ouders aan gemakkelijk contact te kunnen leggen met "de school".

De resultaten van de onderzoeken zijn met het personeel en de ouderraad van de locatie besproken. Een selecte groep mensen (ouders en personeel) komt een aantal keer per jaar bijeen om te kijken hoe de ouderbetrokkenheid verder vergroot/geoptimaliseerd kan worden. Dit heeft tot doel om zo goed mogelijk de leerling verder te helpen in zijn of haar schoolloopbaan.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven