Yuverta vmbo Aalsmeer

Jac. P. Thijsselaan 18 1431 KE Aalsmeer

Schoolfoto van Yuverta vmbo Aalsmeer

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Nieuwe leerlingen worden in overleg met de basisschool geplaatst op het passende niveau.

Als een leerling is gestart in leerjaar 1, dan houden wij de ontwikkeling goed bij. Mocht blijken dat een leerling op kan stromen naar een hoger niveau, dan is dat mogelijk. Uiteraard wordt dit besproken met de ouders. T/m het eerste rapport in leerjaar 2, zijn er mogelijkheden om op te stromen naar een hoger niveau.

Aan het einde van leerjaar 2 wordt het niveau definitief bepaald.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de schoolDe tabellen laten zien dat het aantal leerlingen van de Groenstrook, dat zonder zittenblijven de eindstreep haalt stijgt en boven het landelijk gemiddelde ligt.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze doelstelling - via het project 'opbrengst gericht werken' - was om voor alle inspectie indicatoren tenminste op het landelijk gemiddelde te komen.

In  de  vakgroepen wordt bepaald welke leerlingen de basis lesstof aankunnen, meer aandacht of uitleg nodig hebben of juist uitgedaagd kunnen worden met lesstof op een hoger niveau. Het doel hiervan is om de leerlingen meer uit te dagen en kunnen begeleiden naar het -individuele - maximale niveau.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De Groenstrook is gestart met een traject van twee jaar om te komen tot een verhoging van de rendementen; één van de doelstellingen is ook het verschil tussen het school examen en het centraal examen te verkleinen.; maximaal 0,5 punt. Dit is een onderdeel van het project opbrengstgericht werken. In de 4 leerjaren worden leerlingen gestimuleerd om - wanneer dit mogelijk is - sneller te laten werken. Ook wordt er meer aandacht geschonken aan leerlingen die aan de basisuitleg niet voldoende hebben.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school


De Inspectie van het Onderwijs bezoekt ieder jaar meerdere scholen van Wellantcollege. De bevindingen uit deze onderzoeken worden ieder jaar met het bestuur van Wellantcollege gedeeld in een Jaarlijks Gesprek. De indicator externe evaluatie geeft de laatste stand van zaken weer.

Terug naar boven